Andelsboligforeningen Sdr. Onsgaard

Her kan du finde en række nyttige links til nyheder og organisationer:

  • Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser.

http://www.abf-rep.dk

  • Loven om andelsboligforeninger:

Retsinformation.dk