Andelsboligforeningen Sdr. Onsgaard

Historie

Andelsboligforeningen er opkaldt efter

Niels Nielsen-Onsgaard
Født i 1829, og død i 1908

Niels Nielsen var den tredje Niels Nielsen på Onsgaarden. Efter en deling af den oprindelige Onsgaard i to halvparter til to brødre overtog Niels Nielsen i 1865 Sønder Onsgaard. Han var næsten 40 år og ugift, men han giftede sig i 1868 med en 20 år yngre og meget køn kone.

Herom fortæller anekdoten: "I sommeren 1868 boede på Sønder Onsgaard en københavnsk familie, der havde to tjenstepiger, en kokkepige, der nærmest var grim, og en mørkhåret og meget nydelig stuepige, Marie Lynge. Niels Nielsen savnede forståeligt nok en husmoder på sin gård, og i sin beskedenhed forsøgte han da lykken hos kokkepigen. Hun sagde nej. "Men", føjede hun til, "jeg tror nok, at Marie vil have dig". Så friede Niels Nielsen til den kønne Marie Lynge og fik ja." Det blev et meget lykkeligt ægteskab.
Efter hans død blev gården solgt og nedrevet, og på dens plads på hjørnet af Hellerupvej og Strandvejen opførtes Hellerup Banks store ejendomskompleks.